Sprekers 

Hier vindt u meer informatie over de sprekers voor de OK-dag op vrijdag 17 november en het VTvO Congres op zaterdag 18 november.

De volgende sprekers zullen aanwezig zijn: 

VTvO Congres | Daniël Ramos
Onderwerp sessie I: "Airways Treatment of the youth"
Onderwerp sessie II: "Treatment possibilities of the elderly"

- MsD Orthodontics and Facial Orthophaedics (PUCRS -Brazil)
- Guest Faculty iHDS (Houston - USA) and UCAM (Spain)
- DSD Planning Center Orthodontics Clinical ManagerVTvO Congres | John Wallbrink
Onderwerp: Een nieuwe kijk op orthodontie: de unieke samensmelting van neuromarketing en AI.
John Wallbrink is een pionier op het gebied van neuromarketing en het gebruik van kunstmatige intelligentie om het menselijk brein te beïnvloeden. Met meer dan 35 jaar ervaring in de marketing- en technologie-industrie, is zijn inzicht in de werking van de menselijke geest en hoe deze kan worden gestimuleerd om bepaalde beslissingen te nemen, ongeëvenaard.

Zijn ontdekking van de kracht van psychologie in het beïnvloeden van consumentenbeslissingen vroeg in zijn carrière leidde hem naar neuromarketing, een veld dat de principes van psychologie en neurologie combineert om effectieve marketingstrategieën te vormen. John's expertise is verder verrijkt door het op de voet volgen van de 32 beste copywriters en marketeers wereldwijd, zoals Robert Cialdini, Frank Kern, Russel Brunson, Todd Brown, Dan Kennedy, Aaron Fletcher, Brendon Buchard, Ryan Levesque, Dan Lok, Scott Oldford en anderen, binnen de prestigieuze groep Top One Mastermind.

Parallel aan zijn werk in neuromarketing, ontdekte Wallbrink de revolutionaire potentie van kunstmatige intelligentie in het marketingdomein. Hij begreep dat AI een enorme impact kan hebben op het beïnvloeden van het menselijk brein door gepersonaliseerde, contextuele marketingboodschappen te leveren. Zijn voortdurende verkenning van AI in marketing heeft bedrijven geholpen hun marketinginspanningen te verbeteren en te personaliseren.

Als leider van Wallbrink Crossmedia past John zijn diepgaande kennis van neuromarketing en AI toe om unieke, effectieve marketingstrategieën te ontwikkelen. Zijn bedrijf is gerenommeerd voor het ontwerpen van hoogwaardige funnelwebsites en het implementeren van geavanceerde leadgeneratie technieken om klanten te helpen hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

In zijn komende lezing voor de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie zal Wallbrink zijn unieke inzichten delen over hoe neuromarketing en AI gebruikt kunnen worden om patiënten van alle leeftijden effectiever te bereiken, in lijn met het thema "All Ages Aligned". Met zijn uitgebreide kennis en ervaring is Wallbrink perfect gepositioneerd om orthodontisten te helpen begrijpen hoe ze de praktijk kunnen laten groeien door een dieper inzicht in het gedrag en de behoeften van hun patiënten.

 

VTvO Congres | Coen Oldenburg
Onderwerp: Adult orthodontics & the apical area. 
Technische vooropleiding: LTS, MTS, HTS (deels) en daarna tandheelkunde Radboud (1982).
Aansluitend opleiding bijzondere tandheelkunde Radboud en 25 jaar werkzaam in Catherina Ziekenhuis en Maxima medisch centrum. Daarnaast werkzaam in Italië en België. Daarnaast Gespecialiseerd in  implantologie en alveolare chirurgie en orthodontie.


VTvO Congres | Joris Rotteveel 
Onderwerp: Orthodontie & endodontie, een causaal verband? 
Joris Rotteveel studeerde tandheelkunde aan het ACTA van 1995-2001. Onder Prof. Dr. P. R. Wesselink doorliep hij zijn differentiatie tot tandarts-endodontloog van 2005-2008. Hij nam gedurende enkele jaren waar in verschillende verwijspraktijken voor Endodontologie te Amsterdam. In 2010 verhuisde Joris met zijn gezin naar Nijmegen. Daar vormde hij een maatschap met tandarts-endodontoloog Aukje Bouwman: Praktijk voor Endodontologie Nijmegen (PVEN). Het vak Endodontologie wordt in deze praktijk in volle breedte gebezigd. Joris is tevens werkzaam als tandarts-endodontoloog in praktijk Mondzorgoost, een algemene praktijk met gedreven algemeen practici en gedifferentieerde collega’s op orthodontisch, restauratief en chirurgisch vlak.  Daarnaast doet hij commissiewerk voor de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie)  en heeft hij in het bestuur gezeten van TEN (Tandarts Endodontologen Nederland).

In zijn lezing zal Joris de raakvlakken tussen orthodontie en endodontologie verkennen, zoals orthodontie en de invloed op het endodontium, tandletsel, resorptie (ECR orthomoord?), en endodontische diagnostiek. Deze endodontische opfrisser mag u niet missen!

VTvO Congres | Marisol Reyes 
Onderwerp: Optimized 3D treatment plans to enhance clinical outcome and predictability with Spark Clear Aligner 
Marisol Reyes Sevilla studeerde in 2001 af als tandarts aan de Universidad Latina de Costa Rica. Zij is in 2008 naar Nederland gekomen als clinical advisor voor Align technology waar zij 8 jaar heeft gewerkt. Zij is geregistreerd tandarts gnatholoog (NVGPT) en promovendus/medewerker-docent bij Acta waar zij TMD en apneu patiënten behandeld op het gebied van de Orofaciale Pijn & Disfunctie en Slaapgeneeskunde. Tevens werkt zij bij Lassus Tandartsen in Amsterdam waar zij zich vooral bezighoudt met patienten met orofaciale pijn en orthodontie met aligners, veelal in een multidisciplinair behandeltraject. 

OK-dag | Bas Loomans 
Onderwerp: combinatie therapieën orthodontie & restauratief
Bas Loomans (1974) is in 2007 gepromoveerd op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 heeft hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker op de KU Leuven gewerkt. Sinds december 2021 is hij benoemd als professor Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde aan het Radboudumc. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft onderwijs, postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Tevens is hij coördinator van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage, daarnaast is hij begeleider van een acht PhD-studenten op het gebied van ernstige gebitsslijtage, innovatieve diagnostiek gebruikmakend van artificial intelligence en is hij betrokken bij de ontwikkeling van ‘smart’ composietmaterialen. Hij is (co-)auteur van 80 internationale publicaties en meerdere boeken. Naast zijn aanstelling aan het Radboudumc is hij één dag per week werkzaam als algemeen practicus in een verwijs- en groepspraktijk Mondzorg Oost in Nijmegen, waar zijn speciale aandacht uitgaat naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.