17 november 2023

12:30 - 13:00

Ontvangst en registratie leden VTvO

13:00 - 14:00

Prof. Bas Loomans: combinatie therapieën orthodontie & restauratief

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 16:30

Groepsessies

16:30 - 17:00

Plenaire lezing / Best case presentatie

17:00 - 18:00

Borrel 

18:00 - 20:30

Diner 

18 november 2023

08:30 - 09:00

Registratie 

09:00 - 09:15

Ontvangst door Richard Suy en Mirjam Dam

09:15 - 10:15

Congres deel I | Daniël Ramos - Sessie I: Airways Treatment of the youth

10:15 - 10:30

Pauze

10:30 - 11:30

Congres deel II | Joris Rotteveel: Orthodontie & endodontie, een causaal verband?

11:30 - 11:45

Korte pauze

11:45 - 12:30

Intermezzo | John Wallbrink: een nieuwe kijk op orthodontie: de unieke samensmelting van neuromarketing en AI

12:30 - 13:30

Lunchpauze

13:30 - 14:15

Congres deel III | Marisol Reyes: Optimized 3D treatment plans to enhance clinical outcome and predictability with Spark Clear Aligner 

14:15 - 14:30

Korte pauze

14:30 - 15:30

Congres IV | Coen Oldenburg: Adult orthodontics & the apical area

15:30 - 16:00

Pauze

16:00 - 17:00

Congres deel V | Daniël Ramos: Sessie II: Treatment possibilities of the elderly

17:00 - 18:00

Afsluitende borrel