Contact

Rientjes & Partners
Brinkpoortstraat 38-B
7411 HS Deventer (NL)

Contactpersoon: Manon Scholte Lubberink
Telefoon: 0570-691357
E-mail: info@vtvocongres.nl
Website: www.rientjes.nl

 

Disclaimer

De organisatie accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verloren items van welke aard dan ook welke kunnen ontstaan door congresdeelnemers of eventuele introducees, zowel tijdens de officiële activiteiten als de sociale evenementen. Deelnemers nemen deel aan alle activiteiten en evenementen op eigen risico en hun deelname wordt beschouwd als acceptatie van deze disclaimer.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen, dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. 

De aangeboden informatie is copyright van het VTvO Congres. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van het VTvO Congres worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.